Consell d'Infants de Sant Pere de Ribes - reunió març

El passat 9 de març va tenir lloc la reunió ordinària del Consell d’Infants de Sant Pere de Ribes, de 17.30h a 19.30h. La sessió es va desenvolupar a la sala polivalent de l’ajuntament a Ribes.

L’ordre del dia previst era el següent:

• Benvinguda i signatura full assistència.
• Joc de distensió.
• Repartiment de càrrecs.
• Posada en comú:
 Heu pogut informar a la classe?
 Com va el mapa de punts foscos?
 Heu pogut fer difusió del cartell del mapa?
 Heu pogut avançar en el disseny del cartell de la xocolatada? Eric Bernalte, Rocío Cortés i Roger Sánchez.
• Data per a fer la xocolatada: proposta de l’ajuntament.
• Convocatòria Racó de l’alcaldessa pel mes de maig. Recull de propostes i preguntes per l’alcaldessa.
• Conclusions i tasques per a la propera reunió.
• Solució de dubtes.
• Comiat.


La reunió es va iniciar a les 17.30h, i després de donar la benvinguda als assistents i als seus suplents, es va fer una dinàmica de treball en equip: calia que els participants s’ordenessin per noms alfabèticament, sense parlar i sense sortir d’una zona estreta marcada a terra. El joc va servir per trencar el gel i per fomentar la cohesió del grup.
De seguida es va donar pas a l’ordre del dia, i es van escollir dos voluntaris per fer les tasques de moderador: l’Iván i la Nayara. Van llegir l’ordre del dia i es van resoldre alguns dubtes.
En el primer punt de l’ordre del dia, calia fer un repàs a les tasques encomanades als representants. Es van disposar tres cartolines per l’espai, on calia respondre a les preguntes que s’hi feien:
Heu pogut informar a classe? Com ha anat? Per què no?
Heu pogut fer difusió del mapa? Com l’heu fet? Per què no l’heu fet?
Entreu el mapa de punts foscos. Creieu que està acabat? Sabeu afegir punts al mapa? Teniu algun dubte?

En tres grups van anar responent a les preguntes, rotant per les cartolines cada 5 minuts. Finalment, es va fer una posada en comú i es van valorar els resultats. Després d’un petit debat, es van prendre uns acords, que es detallen a l’apartat d’acords, al final del document.

L’altra tasca encomanada era avançar en el disseny del cartell per fer la xocolatada. Encara no s’ha començat a fer, segons els seus responsables, per diversos motius. Si que hi estan treballant en una altra de les classes, en la que estan fent un cartell cada alumne. Quan estiguin llestos els faran arribar a l’equip dinamitzador.
Tot seguit es va donar pas al següent punt de l’ordre del dia: informar al Consell de la proposta de l’ajuntament pel que fa a la xocolatada per recaptar fons per fer front a la bretxa digital. Després de les explicacions i resoldre alguns dubtes, es va fer una votació, resultat de la qual es va decidir proposar que la xocolatada fos el proper dia 29 d’abril, cap a les 18h, als voltants de la biblioteca de Roquetes. 

En el següent punt de l’ordre del dia, es va informar que l’alcaldessa s’ha reservat per a la propera reunió del mes d’abril per visitar al Consell en el ja clàssic “Racó de l’alcaldessa”. És un espai dins del Consell d’Infants en el que, un parell de cops a l’any, l’alcaldessa dialoga directament amb els infants, que li fan arribar les seves qüestions, propostes, neguits, etc. 
 
Així doncs, es va proposar als infants fer una llista de qüestions que els agradaria fer-li arribar. Per assegurar que tots els Consellers i Conselleres tenen l’oportunitat d’intervenir, se’ls va demanar que el proper dia portessin màxim dues intervencions preparades. Per això, juntament amb aquest document, us fem arribar una proposta de dinàmica per a que pugueu fer a l’aula, amb l’objectiu que pugueu triar amb tota la classe una intervenció consensuada.


 
Sense temps per més, es va donar la reunió per acabada a les 19.30h, havent pres els següents acords:

ACORDS


Es va recordar que és responsabilitat dels Consellers/es llegir els resums que se’ls fa arribar després de cada sessió. Se’ls va recordar que s’envien a les tutories i a les famílies, i en alguns casos al correu de l’escola dels Consellers.
El mapa de punts foscos estarà disponible un mes més del que inicialment s’havia pactat. Així, el mapa estarà disponible per col•laborar-hi fins al 15 d’abril de 2022.
Es va acordar seguir fent difusió del mapa, tal i com s’havia acordat a l’anterior sessió.
Els responsables del disseny del cartell de la xocolatada faran arribar a l’equip dinamitzador la proposta de disseny quan estigui enllestida.

TASQUES PER A LA PROPERA REUNIÓ:

®    Portar preparada la intervenció per fer amb l’alcaldessa. Us fem arribar una proposta per a que pugueu consensuar amb tota la classe la intervenció.

® Seguir fent difusió del mapa. Adjuntem el cartell de nou per si en voleu fer còpies.


Preguem a tutories i famílies que facin un cop de mà a les Conselleres i Consellers en les tasques a realitzar. Moltes gràcies!

La propera sessió està programada pel 6 d’abril, us farem arribar la convocatòria i l’ordre del dia. Si teniu cap dubte ens trobareu a:
Telèfon: 679 135 100 (també whatsapp)
Correu: dinamitzacio@descoberta.cat

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!

Comentaris

Entrades populars